vicePrimar al comunei ghergheasa 

Radunel Dragomir

ATRIBUŢIILE VICEPRIMARULUI

  • Viceprimarul este ales din rândul consilierilor locali cu votul secret al majorităţii consilierilor. Durata mandatului viceprimarului este egală cu cea a mandatului consiliului local. Atribuţiile viceprimarului sunt stabilite prin Legea 215/2001 a administraţiei publice locale , în baza art. 79, prin dispoziţie emisa de primar.
  • îndruma şi supraveghează activitatea gardienilor publici, conform angajamentelor contractuale;
  • controlează igiena şi salubritatea localurilor publice şi produselor alimentare puse în vânzare pentru populaţie, cu sprijinul serviciilor de specialitate;
  • asigură repartizarea locuinţelor sociale pe baza hotărârii consiliului local;
  • exercită control asupra activităţilor din târguri, pieţe, oboare, locuri şi parcuri de distracţii şi ia măsuri pentru buna funcţionare a acestora;
  • răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi domeniului privat al comunei sau al oraşului;
  • organizează evidenţa lucrărilor de construcţii din localitate şi pune la dispoziţie autorităţilor administraţiei publice centrale rezultatele acestor evidenţe;
  • ia măsuri pentru controlul depozitării deşeurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru asigurarea igienizării malurilor cursurilor de apă din raza comunei sau a oraşului, precum şi pentru decolmatarea văilor locale şi a podeţelor pentru asigurarea scurgerii apelor mari.
  • poate îndeplini şi atribuţiile de ofiţer de stare civila.